Analog - Blog - Můj web

stanislav
photography
pokorny
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Analog-móda nebo.....

Můj web
Vytvořil v Analog ·
Analog – móda nebo návrat ke kořenům?
    
Několik posledních let sleduji se zájmem, jak se postupně řada fotografů, s větším či menším úspěchem, ale o to s větší chutí, vrací nejprve ke snaze konvertovat digitální barevná data do černobílé škály, ve valné většině ve čtvercovém formátu, a následně po určité době začínají koketovat s fotografií analogovou.
Není tomu dlouho, kdy mi přišel mailem dotaz asi tohoto obsahu: „ Mám Nikon D610, chci dělat černobílou fotografii. Můžete mi poradit, jak se data zpracovávají „mokrou cestou?“ Obsah jistě úsměvný, ale zase svědčící o tom, že povědomí o klasické fotografii, rozuměj analogové, je po většině nulové a „celuloid“ je spíše sprosté slovo, než cokoliv, co by mělo spojitost s fotografií. A pokud ti z nás, kteří ještě řemeslo analogové fotografie známe a snad i trochu ovládáme, nedáme alespoň něco z těchto zkušeností k obecnému užití stávající digitální komoditě fotografů, pak to sprostým slovem bez jakéhokoliv obsahu zůstane navěky.
Ano, jsem odkojený analogovou fotografií, dodnes okouzlený filmem, zastáncem toho, že co není na papíru, jako by nebylo a asi i jedním z mála, kdo si myslí, že dobře vyvolaný negativ či diapozitiv tu zůstanou navěky, kdežto digitální data být mohou, ale zřejmě nebudou. Každý z nás jistě již takovou zkušenost zažil. A proto fotografie, o kterých si myslím, že za něco budou nebo by mohly stát, pořizuji na fim, většinou střední formát, ale i kinofilm.

Čím fotím?
Fotím Hasselbladem 501 C/M s objektivy od 40 do 250 mm a Hasselbladem Xpan s objektivy 45 a 90 mm, dříve také Arcou Swiss 6x9, Horseman 6x9 a Mamiya 645 Pro.  
Na co fotím?
Na filmy Kodak TRI-X 400 a Kodak T-MAX 100, Ilford FP4, Ilford Delta 100 a 400, na inverzní filmy FUJI Provia PRO.  
Jak exponuji?
Používám jednak měřící hranol na fotoaparátu a k tomu expozimetr Sekonic L-508 ZOOM MASTER. Filmy exponuji většinou na nominální citlivost při měření na stíny u negativních filmů, na světla u inverzních filmů, u černobílých negativů často používám zonální systém měření expozice podle Ansela Adamse, ale to je na samostatné povídání, třeba někdy příště.  

Pro ty, kdo by chtěli o zonálním systému vědět něco víc a pracují s digitálními daty, je tu skvělý software založený na teorii a praxi Ansela Adamse – LightZone – ke stažení třeba zde:  

http://download.cnet.com/windows/light-crafts/3260-2204_4-6281256-1.html

Všechny filmy si vyvolávám sám, používám pro inverzní filmy komerční třílázňové sady, pro črnobílé filmy pak negativní vývojky Rodinal (lze zakoupit ve FotoŠkoda) a Kodak D76 (shodná s Ilford ID 11 či Foma FV-3), kterou si většinou i sám míchám (lze ale též zakoupi pracovní roztok v prášku). Pro ty, kdo by si to chtěli vyzkoušet a seženou chemikálie, je tato receptura pro 1 litr pracovního roztoku:
-metol –2g
-siřičitan sodný – 100g
-hydrochinon – 5g
-borax – 2g
 
K tomu je dobré namíchat současně i regenerační roztok ve složení pro 1 litr:
-metol – 3g
-siřičitan sodný – 100g
-hydrochinon – 7,5g
-borax – 20g
 
Regenerace roztoku se pak provádí přidáním 20 ml regeneračního roztoku do roztoku pracovního vždy po vyvolání jednoho filmu. Vývojka pracuje měkkce, poměrně málo kryje, zrno je jemné a expozici filmu je třeba poněkud prodloužit, většinou o ½ až jedno EV. Chemikálie rozpouštím ve shora uvedeném pořadí, při stálem míchání v destilované vodě 30st. C teplé, další přidávám vždy po úplném rozpuštění předcházející. Použití destilované vody pro všechny roztoky je základní podmínkou stability vývojky, trvanlivosti a konečného chtěného výsledku.
Vyvolávací doby jsou závislé na teplotě vývojky, četnosti pohybu filmu v době volání a zejména pak na požadavku autora na krytí filmu a jeho kontrast. To vše se odvíjí od způsobu, jak byl film exponován a s jakým záměrem pro budoucí zvětšování. Vývojku ředím 1:1 s destilovanou vodou. Vyvolávací doby pro film Kodak TRI-X 400 jsou při 20st. C 6a3/4 minuty při dvojím překlopení vyvolávacího tanku jednou za minutu, poslední dvě minuty nechávám tank bez pohybu. Následuje přerušovací lázeň, která slouží k zastavení vyvolávacího procesu a odstranění zbytků vývojky z filmu i tanku a konečně ustálení v kyselém ustalovači a závěrečné praní. Všechny lázně do stadia konečného praní, tedy vývojka, přerušovací lázeň a ustalovač musí mít bezpodmínečně shodnou teplotu!!!! Jinak nejen že naroste zrno, ale povětšinou se poškodí i filmová emelze. Konečné praní je třeba provádět v tekoucí vodě a ne kratší dobu, nez 20 minut, aby se z emulze vyplavily veškeré zbytky ustalovače. Jinak vám na filmu po jeho usušení (nutně v bezprašném prostředí) vzniknou bílé fleky a usazeniny, které se dost špatně následně odstraňují.
Vyvolané filmy je možno následně buďklasicky zvětšovat v temné komoře mokrým pozitivním procesem, nebo je skenovat na dobrém skeneru, dostat tak oblíbená digitální data a dál s nimi pracovat. Je však dobré vědět, že oba procesy, tedy ten v temné komoře a ten, po naskenování, u počítače, mají ve své podstatě shodné zákonitosti i postupy, jen se liší prostředím a způsobem dosažení konečného cíle.

Velmi často vyvolávám černobílé filmy ve vývojce řazené mezi speciální, vyvolávající takzvaně „do hloubky“, která je označována jako RODINAL. Její výhodou je možnost ředení pracovního roztoku v poměru 1:25 až 1:100, ve vyjímečných případech pro dosažení velmi kontrastních negativů i 1:10.  
V ředění 1:25 pracuje vývojka normálně na běžnou gradaci, použitelná je pro větší formáty filmu s ohledem na hrubší zrno.
V ředění 1:40 pracuje měkkce, dostatečně vyrovnává a je vhodná pro střední formát filmu.
V ředění 1:80 – 1:100 značně vyrovnává a je vhodná i pro kinofilm.  
Ve všech případech vykazuje vynikající ostrost. Vyvolávám opět při 20st. C, většinou v ředění 1:100, vyvolávací doba se pohybuje od 20 do 30 minut, pohyb tanku 1x za minutu, poslední čtyři minuty bez pohybu, opět přerušení, ustálení a praní.

Z vyvolaných filmů dělám buď kontakty pod zvětšovacím přístrojem, nebo je naskenuji dávkou a vytisknu stránku miniatur, popíšu – datum pořízení, druh filmu, způsob volání – a označím snímky, které případně dál budu zvětšovat či skenovat. A tím pro mě první část cesty v analogové fotografii končí, následuje temná komora a pozitivní proces.Stanislav Pokorný 2015-2018
Veškeré texty a fotogarfie podlehájí ochraně dle Autorského zákona.
Jakékoliv použití fotografií nebo textu bez souhlasu autora je trestné.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky